สรุป POL3100 / PS315 กระบวนการนิติบัญญัติ

39฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

POL3100 / PS315 สรุปกระบวนการนิติบัญญัติ

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความคิดเกี่ยวกับการเมือง ระบบรัฐสภา และสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
บทที่ 3 การเมืองแบบประชาธิปไตยและระบบการเมืองไทย
บทที่ 4 สถาบันการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และพรรคการเมือง
บทที่ 5 สถาบันที่ออกกฎหมาย
บทที่ 6 องค์กรนิติบัญญัติในระดับท้องถิ่น
บทที่ 7 กระบวนการของกฎหมายและรัฐสภาไทย
บทที่ 8 พฤติกรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
บทที่ 9 สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

ภาคผนวก เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ. 2540

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
*บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg