ข้อสอบชีทราม POL2200 / PS120 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

62฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/63 : 1/63 : S/62 : 1/62 : :  ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย
อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg