สรุป POL2102 / PA200 / PS202 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

40฿

คำอธิบาย

สรุป POL2102 / PA200 / PS202  หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

 

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 รัฐ

บทที่ 2 รัฐธรรมนุย

บทที่ 3 สถาบันการเมืองและการปกครอง

บทที่ 4 ศัพท์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 5 สรุปเปรียบเทียบรัฐะรรมนูญ

บทที่ 6 ปรัชญาของวิชากฎหมายรัฐธรรมนุญ

ภาคผนวก

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg