กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มี.ค. -3 เม.ย. 2563

“กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มี.ค. -3 เม.ย. 2563

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเ็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสรรพสามิต

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสื่อสาร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต,นิติกร,พนักงานสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,พิษณุโลก,ลำปาง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต  :สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังหน่วยงานที่มีอัตราว่าง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บเซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะยื่นใบสมัคร เริ่มส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 (ทั้งนี้ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 ไม่เกินเวลา 16.30 น.) โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันส่งเอกสารการสมัคร สำหรับเลขประจำตัวสอบจะออกตามลำดับที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครแล้วเท่านั้น กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพสามิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพสามิต