คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 63 BC-34756

260฿

รหัสสินค้า: KP-34756 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 63 BC-34756 รูปเล่ม : เขาเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์     
*สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                                           
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการค้า                                                                               
*แนวข้อสอบ ด้านการค้าการลงทุน                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                           
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                        
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                 
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                 
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์