คู่มือสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 63 BC-34770

200฿

รหัสสินค้า: KP-34770 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 63 BC-34770 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*สรุปสถานการณ์เด่นประจำปี 2563                                                                                 
*รายงานข่าวกรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)                                                              
*รวม 16 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือน “มกรามหาภัย” รับต้นปี 2020                                             
*ภาพเหตุการณ์เด่นในไทยรอบปี 2562                                                                              
*เหตุการณ์เด่นรอบโลกที่เกิดขึ้นในปี 2019 มีอะไรบ้าง                                                             
*คณะรัฐมนตรีคณะที่ 62                                                                                              
*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                                                   
*การเมืองไทย                                                                                                           
*ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1                                                                        
*ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2                                                                        
*ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 3                                                                     
*รวมข้อสอบความรู้ทั่วไป