กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 มี.ค. -31 มี.ค. 2563 รวม 20 อัตรา,

“กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 มี.ค. -31 มี.ค. 2563 รวม 20 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 613/2556 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เรื่องมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :10,200 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :10,200 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราเงินเดือน :7,590 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า


พนักงานประจำห้องยา

อัตราเงินเดือน :7,590 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า


พนักงานบัตรรายงานโรค

อัตราเงินเดือน :8,300 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราเงินเดือน :7,590 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :13,300 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักโภชนาการ

อัตราเงินเดือน :15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราเงินเดือน :15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราเงินเดือน :13,300 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานประกอบอาหาร,นักจัดการงานทั่วไป,นักโภชนาการ,นักสังคมสงเคราะห์,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชัั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสุขภาพจิต