สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีม า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 มี.ค. 2563 รวม 106 อัตรา,

“สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีม า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 มี.ค. 2563 รวม 106 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 19 ตำแหน่ง 106 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,285 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,285 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,285 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,285 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,285 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนากลาง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


ช่างปูน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


คนงาน

อัตราว่าง : 24 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


คนครัว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


พนักงานช่วยกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


พนักงานช่วยการพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


คนสวน

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


แม่บ้าน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


ภารโรง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด


ยาม

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,พนักงานขับเครื่องจักรกล,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนากลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับรถยนต์,ช่างปูน,คนงาน,คนครัว,พนักงานช่วยกายภาพบำบัด,พนักงานช่วยการพยาบาล,คนสวน,แม่บ้าน,ภารโรง,ยาม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,000-13,285
อัตราว่าง: 106
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีม า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 5 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีม า

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น