กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2563 รวม 32 อัตรา,

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2563 รวม 32 อัตรา,

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบริการ เจ้าพนกงานโสตทัศนศึกษา และพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานขับรถยนต์

อัตราเงินเดือน :11400 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :มัธยมศึกษาตอนต้น


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน :11400 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


พนักงานบริการ

อัตราเงินเดือน :10690 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :มัธยมศึกษาตอนปลาย


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :11400 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :13 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,พนักงานบริการ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,690-15,000
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 – 24 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการคลัง