โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบ6 ม.ค. -12 ก.พ. 2563

“โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบ6 ม.ค. -12 ก.พ. 2563

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบ

ภาคปกติ
ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

กองบัญชาการกองทัพไทย ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาชีพช่างซ๋อมบำรุงเครื่องจักรกล ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์

ภาคสมทบ
ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตร 3 ปี) ประจำปีการศกึษา 2563

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  1. วิชาชีพช่างซ๋อมบำรุงเครื่องจักรกล
  2. วิชาชีพช่างกลโรงงาน
  3. วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
  4. วิชาชีพช่างยานยนต์
  5. วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง
  6. วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง: นักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. – 12 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | เว็บรับสมัคร | 5 | 6 | 7 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร