กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ย. -19 ธ.ค. 2562 รวม 21 อัตรา,

“กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ย. -19 ธ.ค. 2562 รวม 21 อัตรา,

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดเนินการสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  • ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  • ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งประเภททั่วไป
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักพัฒนาสังคม

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป,นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 ม.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ