เจาะข้อสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562 BC-33759

270฿

รหัสสินค้า: KP-33759 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562 BC-33759
สารบัญ

*สรปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดต ชุดที่ 1.
*สรปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดต ชุดที่ 2.
*สรปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดต ชุดที่ 3.
*สรปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดต ชุดที่ 4.
*สรปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดต ชุดที่ 5. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
*ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช่เฉพาะตำแหน่ง
*วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ หลักการเขียน วิชาความรู้เกี่ยวกับนักการทูต
*หลักและเจาะประเด็นสรุปพร้อมเทคนิคการตอบ
*แนวข้อสอบ วิชาความรู้สำหรับนักการทูต
*ข้อสอบ ความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ปี 2549
*ข้อสอบ ความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ปี 2548
*ข้อสอบ ความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ปี 2546 พร้อมเฉลยคำตอบ

*