ถาม-ตอบ ละเมิด เดือนเด่น นาคสีหราช,พรประภา จันทรุกขา

90฿

คำอธิบาย

สารบาญ
ละเมิด
มาตรา 420
มาตรา 421
มาตรา 422
มาตรา 423
มาตรา 424
มาตรา 432
มาตรา 425
มาตรา 433
มาตรา 434,436
มาตรา 437
มาตรา 443
มาตรา 446
มาตรา 449

ถาม-ตอบ ละเมิด เดือนเด่น นาคสีหราช,พรประภา จันทรุกขา
ผู้แต่ง : เดือนเด่น นาคสีหราช,พรประภา จันทรุกขา
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : กันยายน 2562
จำนวนหน้า: 109 หน้า
ขนาด : 14.5×21 ซ.ม.
รูปแบบ : ปกอ่อน