คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บังคับคดี สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บังคับคดี สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์                                                                 
*แนวข้อสอบ (ด้านการคิดคำนวณและเหตุผล)                                                                
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย (การเข้าใจภาษาไทย)                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์                                                                             
*สาระสำคัญตามประมวลกฎหมายอาญา  และคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ                                                
*แนวข้อสอบ อัตนัย                                                                                              
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                 
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                            
*แนวข้อสอบความรู้รอบตัว                                                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์