สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเ ทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ย. 2562

“สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเ ทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ย. 2562

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

ด้วยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพิมพ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,440 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานประมูลทรัพย์หลุด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,440 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,440 บาท

คุณวุฒิ : ป.6


พนักงานสถานที่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท

คุณวุฒิ : ป.6

ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์,บุคลากร,พนักงานพิมพ์,พนักงานประมูลทรัพย์หลุด,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานสถานที่
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,050
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพ (สธก.))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเ ทพมหานคร  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบและสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพ (สธก.) สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพ (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 – 4 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.021580042

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเ ทพมหานคร

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเ