กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ต.ค. 2562

“กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ต.ค. 2562

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเรือนจำจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ฯ

ด้วยเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดังนั้นเพื่อให้การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกในตำแหน่งดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี จึงกำหนดรายละเอียดผู้เข้ารับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพิมพ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพิมพ์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 8,690-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (ที่ทำการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมราชทัณฑ์  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ที่ทำการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมราชทัณฑ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมราชทัณฑ์