กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ต.ค. 2562

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ต.ค. 2562

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ

ด้วยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินแะบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ภารกิจด้านอำนวยการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คุณวุฒิ : ปวช.


นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการแพทย์  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 88/26 ม.4 ซ.บำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 – 22 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025914242

ต่อ 6722,8923

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการแพทย์