องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ต.ค. 2562

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ต.ค. 2562

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำแหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2563

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตาการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2563

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตาการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนมปีงบประมาณ2563
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนม