สอบท้องถิ่น 2562 ผลสอบท้องถิ่นสรุปรวมทั่วประเทศ

“สอบท้องถิ่น 2562 ผลสอบท้องถิ่นสรุปรวมทั่วประเทศ

สอบท้องถิ่น 2562

สรุปผลสอบท้องถิ่น 2562 ทั่วประเทศ

(ตรวจสอบกับประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง)

ตำแหน่งเหนือ เขต 1เหนือ เขต 2ภลาง เขต 1กลาง เขต 2กลาง เขต 3อีสาน เขต 1อีสาน เขต 2อีสาน เขต 3ใต้ เขต 1ใต้ เขต 2รวม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีว่าง308572128708550518796754
ผ่าน11231523344520412541278
เหลือ-19-62-57-105-36-40-30-10-62-55-476
เจ้าพนักงานการคลังว่าง221123147234
ผ่าน214791128347
เหลือ0-13-56081113
เจ้าพนักงานพัสดุว่าง43158109156846093731141151005
ผ่าน90130671245091124150981111035
เหลือ47-28-42-32-34313177-16-430
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ว่าง1985721187637474510289690
ผ่าน741459612493871481471982571369
เหลือ5560246175010110296168679
เจ้าพนักงานการเกษตรว่าง13411111
ผ่าน22321010
เหลือ1-1-110-1-1
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะว่าง122512111420
ผ่าน0011125
เหลือ-1-2-2-4-1-1-1-10-2-15
เจ้าพนักงานสาธารณสุขว่าง13332061511115173443298
ผ่าน2725629717221456203
เหลือ14-8-14-32-51-425-2013-95
พยาบาลเทคนิคว่าง1124
ผ่าน0
เหลือ-1-1-2-4
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลว่าง22771111325
ผ่าน0011000002
เหลือ-2-2-6-6-1-1-1-1-3-23
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขว่าง124111111
ผ่าน145343121
เหลือ0212320-10
สัตวแพทย์ว่าง132211111114
ผ่าน22210512
เหลือ1-1-20-10-1-1-14-2
นายช่างโยธาว่าง721801232151105968951531621237
ผ่าน18212017193234451723246
เหลือ-54-159-103-198-91-27-34-50-136-139-991
นายช่างเขียนแบบว่าง32062393282920123
ผ่าน543352351646
เหลือ2-16-3-20-4-1-2-5-24-4-77
นายช่างสำรวจว่าง53021911356178106
ผ่าน10001112129
เหลือ-4-30-2-19-10-2-4-4-16-6-97
นายช่างผังเมืองว่าง2325531122
ผ่าน01112106
เหลือ-2-2-2-4-4-10-1-16
นายช่างเครื่องกลว่าง294912529851
ผ่าน13111510641547
เหลือ-1-6-3-80354-57-4
นายช่างไฟฟ้าว่าง2141730123362016123
ผ่าน11591961323221325146
เหลือ-11-8-11-6102016-7923
เจ้าพนักงานประปาว่าง1069111122251995
ผ่าน122025333
เหลือ-9-4-9-11-180-20-16-62
เจ้าพนักงานห้องสมุดว่าง1113
ผ่าน72514
เหลือ61411
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนว่าง23117
ผ่าน14218
เหลือ-11101
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าง10484075281094538303
ผ่าน12916451041391825215
เหลือ2-39-24-30-183130-27-13-88
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ว่าง16119
ผ่าน341043534207
เหลือ33983433198
นักวิชาการเงินและบัญชีว่าง2337532031148
ผ่าน79101098561274132
เหลือ5673453696384
นักวิชาการคลังว่าง142103312228
ผ่าน512529514571597
เหลือ48319211451369
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ว่าง31161684397572
ผ่าน45624145255050736652509
เหลือ42513529174647645947437
นักวิชาการพัสดุว่าง1277102654549
ผ่าน26253917481856354264370
เหลือ25233210381650303859321
นักวิชาการตรวจสอบภายในว่าง102017444212519118188
ผ่าน78474898788323607163649
เหลือ68273154367118416055461
นักวิชาการเกษตรว่าง61241221218155288
ผ่าน13158643548351810192
เหลือ734-62233020138104
นักวิชาการสวนสาธารณะว่าง11114
ผ่าน31015
เหลือ20-101
นักวิชาการสาธารณสุขว่าง232321324325
ผ่าน1019442583550121486891708
เหลือ999140553349118466488683
พยาบาลวิชาชีพว่าง141141324
ผ่าน438141636
เหลือ3-1-3-331312
นักกายภาพบำบัดว่าง1124
ผ่าน641525
เหลือ531321
นักวิชาการสุขาภิบาลว่าง32640342471182
ผ่าน351828224255221334647529
เหลือ321622184224819293936447
เภสัชกรว่าง111115
ผ่าน45241328
เหลือ34131223
แพทย์แผนไทยว่าง1121117
ผ่าน718141583496
เหลือ617121473389
วิศวกรรมโยธาว่าง153425613068203030259
ผ่าน26121719101112321737193
เหลือ11-22-8-42-205412-137-66
สถาปนิกว่าง111317
ผ่าน215210
เหลือ10-1213
วิศวกรรมเครื่องกลว่าง11111128
ผ่าน213153621
เหลือ102042413
วิศวกรรมไฟฟ้าว่าง1416
ผ่าน413623
เหลือ39517
วิศวกรรมสุขาภิบาลว่าง1141111111
ผ่าน311111311
เหลือ20-3-100020
นักวิชาการศึกษาว่าง22106424
ผ่าน119184345132111891
เหลือ117182335126107867
นักวิชาการวัฒนธรรมว่าง1112117
ผ่าน272324646021219
เหลือ262223625920212
นักสันทนาการว่าง58612510643
ผ่าน13156815259697
เหลือ87071320-1054
ครูผู้ดูแลเด็กว่าง51947113310710172419784851
ผ่าน11344131754355
เหลือ-50-93-68-129-103-88-55-36-93-81-796
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)ว่าง6951030
ผ่าน45691840172
เหลือ39601330142
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)ว่าง22915202336287133
ผ่าน6163438143355206222
เหลือ4-131918-93049-8-189
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)ว่าง21214111
ผ่าน151021712267
เหลือ1391968156
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)ว่าง14717917964
ผ่าน82126106172413215
เหลือ7171989874151
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)ว่าง221851118534
ผ่าน42322611777170
เหลือ2021411066-1-436
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)ว่าง13326924
ผ่าน024208
เหลือ-1-11-2-4-9-16
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)ว่าง3361118326
ผ่าน0221005
เหลือ-3-1-4-10-1-8-3-21
ครูผู้ช่วย (ดนตรี)ว่าง1322113114
ผ่าน0122005
เหลือ-1-2-20-11-3-1-9
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)ว่าง29191743132391732184
ผ่าน579187510179794
เหลือ-24-12-8-25-6378-8-25-90
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)ว่าง1113313114
ผ่าน6049252028
เหลือ5-136-14-1-114
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)ว่าง11313312
ผ่าน54225321
เหลือ43-11209
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)ว่าง6192038133162423153
ผ่าน82016299123111512135
เหลือ21-4-9-4925-9-11-18
ครูผู้ช่วย (เกษตร)ว่าง1113
ผ่าน1113
เหลือ0000
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)ว่าง112116
ผ่าน113005
เหลือ001-1-1-1
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)ว่าง143513
ผ่าน3003
เหลือ-1-1-3-5-10
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)ว่าง112116
ผ่าน01012
เหลือ-1-1-1-10-4
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)ว่าง11114
ผ่าน01113
เหลือ-1000-1
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)ว่าง213
ผ่าน123
เหลือ-110
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)ว่าง1113
ผ่าน0101
เหลือ-10-1-2
รวมว่าง34896772514197994474624799898877522
ผ่าน6698058441616915794953969116711859917
เหลือ321-1621191971163474914901782982395

ตำแหน่ง: ผลสอบท้องถิ่นสรุปรวมทั่วประเทศ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น 2562  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 – 26 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น