ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 มิ.ย. -25 ก.ค. 2562

“ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 มิ.ย. -25 ก.ค. 2562

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครสอบ

– อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวกับวิจัยและนวัตกรรม การวิจัยและสถิติ การวิจัยและการประเมินผล การวิจัยทางสังคม การวิจัยการตลาด การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ วิจัยประชากรและสังคม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) – มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี และต้องมีประสบการณ์การในฐานะนักวิจัย และ/หรือผู้วิจัยร่วมในโครงการวิจัยด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง เช่น ด้านการพัฒนานวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ การค้าและการตลาด ธุรกิจการเกษตร

ตำแหน่ง: ผู้บริหารทีม(พนักงานระดับ10)ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม(ศวพ.)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) :อินเตอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 – 25 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 ส.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แผนที่ ประกาศ 1 | ไฟล์แนบ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร