สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ค. -15 ส.ค. 2562

“สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ค. -15 ส.ค. 2562

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทำงานกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

ด้วยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านตามโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ จึงออกประเกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 15 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ