กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ก.ค. 2562 รวม 70 อัตรา,

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ก.ค. 2562 รวม 70 อัตรา,

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ลูกจ้างช่าง

อัตราว่าง : 57 อัตรา

คุณวุฒิ :  ปวช.


ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ลูกจ้างพัสดุ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ลูกจ้างบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: ลูกจ้างช่าง,ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์,ลูกจ้างพัสดุ,ลูกจ้างบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา,ชลบุรี,นครปฐม ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 – 10 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค