คู่มือเตรียมสอบไปรษณีย์ไทย ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 BC-33445

270฿

รหัสสินค้า: KP-33445 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบไปรษณีย์ไทย ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 BC-33445
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                           
*พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                
*ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                     
*การแก้ไขปัญหาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)      
*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์