กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2562

“กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2562

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 11 จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานภาษีสรรพากร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ :

ตำแหน่ง: พนักงานภาษีสรรพากร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานสรรพากรภาค 11)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพากร :สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตาม 3.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 11 สำนักงานสรรพากรภาค 11 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 100/1 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 – 21 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเลบมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 11 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 11 ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
*
*การสมัคีรไม่เสียค่าธรรมเนียนในการสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพากร