สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 มิ.ย. 2562

“สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 มิ.ย. 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด ฉบับที่ 10/2562

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด ได้มีประกาศ ฉบับที่ 9/2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเืพ่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เปิดรับสมัครบุคคลเืพ่อคัดเลือกและบรจุแต่งตั้งเป็นผู้ัจดการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรขยายเวลรับสมัครสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด ข้อ 83 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด ว่าด้วยการจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แบบมีกำหนดเวลา พ.ศ.2549 ข้อ 6,7 และ 8(1) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้จัดการดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้จัดการสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 35,000-50,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ผู้จัดการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 35,000-50,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยนองที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด อาคาร 2 ชั้น 6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 – 28 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สหกรณ์ออมทรัพย์