กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2562

“กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแนห่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 2 ตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในประกาศนี้

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย)

2. ตำแหน่งที่จะคัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ศป 18 กลุ่มนโยบายและแผน (หัวหน้ากลุ่ม) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ศป 95 กลุ่มติดตามและประเมินผล (หัวหน้ากลุ่ม) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง: สอบเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่นม.38ค.(2)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สงขลา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่กำหนด ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก อำเภอดุสิต กรุงเทพฯ จังหวัด10300 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 – 25 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงศึกษาธิการ