สอบท้องถิ่น 2562สอบวันที่14ก.ค.2562

“สอบท้องถิ่น 2562สอบวันที่14ก.ค.2562

สอบท้องถิ่น 2562 สอบวันที่ 14 ก.ค. 2562

ปลัดปรีชา ในฐานะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า “วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 กสถ. จะดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี 2562”

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 – นายปรีชา  สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และในฐานะกรรมการ ก.จ. และกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยถึงการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้

นายปรีชา  สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 จะเป็นวันที่ กสถ. จัดให้มีการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

โปรดติดตาม วัน เวลา และสถานที่สอบ ขอให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ตำแหน่ง: สอบวันที่14ก.ค.2562
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น 2562 :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 – 25 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น