การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2562 รวม 130 อัตรา,

“การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2562 รวม 130 อัตรา,

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศที่ ฝทม. 2/2562

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
บุคลากร 5

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,040 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักการเงิน 5

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,040 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


วิศวกรไฟฟ้า 4

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา 4

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรเครื่องกล 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากร 4

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร 4

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักการตลาด 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานพัสดุ 4

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประมวลผลข้อมูล 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัด 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ 3

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานพัสดุ 3

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานรักษาความปลอดภัย 3

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคโยธา 3

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,700 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,700 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานใช้เครื่องมือกล 1

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,350 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานสนาม 1

อัตราว่าง : 38 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,350 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: บุคลากร5,นักการเงิน5,วิศวกรไฟฟ้า4,วิศวกรโยธา4,วิศวกรเครื่องกล4,วิศวกรคอมพิวเตอร์4,บุคลากร4,นิติกร4,นักการตลาด4,นักประชาสัมพันธ์4,เลขานุการ4,นักบริหารงานพัสดุ4,นักประมวลผลข้อมูล4,นักกายภาพบำบัด4,พนักงานธุรการ3,พนักงานพัสดุ3,พนักงานรักษาความปลอดภัย3,ช่างเทคนิคไฟฟ้า3,ช่างเทคนิคสายใต้ดิน3,ช่างเทคนิคโยธา3,ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์3,ช่างเทคนิคเครื่องกล3,ช่างเทคนิคไฟฟ้า2,ช่างเทคนิคสายใต้ดิน2,พนักงานใช้เครื่องมือกล1,พนักงานสนาม1
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,350-20,040
อัตราว่าง: 130
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การไฟฟ้านครหลวง