คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33155

270฿

รหัสสินค้า: KP-33155 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33155
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ                                               
*ความรู้เกี่ยวกับระบบระบบนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                                       
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                 
*ความแข็งแกร่งของวัสดุ                                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 7.