องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 พ.ค. -13 มิ.ย. 2562

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 พ.ค. -13 มิ.ย. 2562

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายสัตวแพทย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

  • แผนกสังตวแพทย์และผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จำนวน 2 อัตรา
  • แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล่าง กองการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 1 อัตรา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงาน : แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

  • แผนกความปลอดภัยในการทำงาน กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
  • แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสัตวบาล 4

สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักส่งเสริม 4

สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิทยากร

สถานที่ปฏิบัติงาน : แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,นักสัตวบาล,นักส่งเสริม,วิทยากร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,900
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ