กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 พ.ค. -27 พ.ค. 2562

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 พ.ค. -27 พ.ค. 2562

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดศิลปากร ครั้งที่ 1/2562

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งนาฎศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน ตำแนห่งประติมากรปฏิบัติการ และตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (พัสตราภรณ์และเครื่องโรง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (บาสซูน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย)(หญิง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ประติมากรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-17,380 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ภูมิสถาปกนิกปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,800-17,380 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านประณีตศิลป์),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(โขน-ยักษ์),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(พัสตราภรณ์และเครื่องโรง),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(เครื่องหนัง),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(บาสซูน),คีตศิลปินปฏิบัติงาน(ไทย)(หญิง),ประติมากรปฏิบัติการ,ภูมิสถาปกนิกปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. – 27 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 มิ.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศิลปากร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมศิลปากร