กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 เม.ย. -28 เม.ย. 2562 รวม 52 อัตรา,

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 เม.ย. -28 เม.ย. 2562 รวม 52 อัตรา,

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1 – 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ด้วยสำนักการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1 – 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 หนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0302/2514 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารากชารครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็ฯหรือมีเหตุพิเศษ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในแนวทางการบริหารจัดการในการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1 – 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 52 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 52
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักการศึกษา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร คัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักการศึกษา สำนักการศึกษา เลขที่ 869 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร10600 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 – 28 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กทม.