กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 เม.ย. 2562

“กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 เม.ย. 2562

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562

ด้วย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้ดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และตำแหน่งพนักงานสรรพากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการผู้เสียภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น และสำนักงานสรรพากรพท้นที่สาขา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญษตรี


พนักงานสรรพากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง,พนักงานสรรพากร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ส่วนบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ชั้น 2 ตำบล308 หมู่ 2 ถนนเหล่านา อำเภอเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 25 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพากร