กรมการกงสุล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 พ.ค. 2562

“กรมการกงสุล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 พ.ค. 2562

กรมการกงสุล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562

ด้ยกระทรวงการต่างประเทศมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จำนวน 4 อัตรา (อัตราว่างแรกเริ่ม) ในอัตราเงินเดือน เดือนละ 17,000 บาท บรรจุภายในเดือนมิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ครั้งที่2/2562
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการกงสุล :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 กรมการกงสุล เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 17 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025751058

หรือสมัครทงาไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง “พนักงานจ้างเหมาบริการ” (โอยเอกสารที่จัดส่งมาต้องมีการลงทะเบียนรับจากสำนักงานไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการกงสุล

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการกงสุล