สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 เม.ย. 2562

“สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 เม.ย. 2562

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

ดว้ยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานด้านการจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานในโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานธุรการ งานบริหารทั่วไป และงานข้อมูลข่าวสาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมและงานตามนโยบายผู้บริหาร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุ,ปฏิบัติงานด้านการจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาค,ปฏิบัติงานในโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย,ปฏิบัติงานธุรการงานบริหารทั่วไปและงานข้อมูลข่าวสาร,ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมและงานตามนโยบายผู้บริหาร
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ดดยยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 – 22 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย