สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 พ.ค. 2562

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 พ.ค. 2562

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งพนังกานบริหารทั่วไป ระดับ 3 (ด้านการส่งออกและนำเข้าน้ำตาลทราย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2 (ด้านนโยบายและแผน) และตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 (ด้านการส่งออกและนำเข้าน้ำตาลทราย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2 (ด้านนโยบายและแผน) และตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานบริหารทั่วไป

ประเภท : ลูกจ้างประจำเงินกองทุนฯ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สถิติ

ประเภท : ลูกจ้างประจำเงินกองทุนฯ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,010 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานธุรการ

ประเภท : ลูกจ้างประจำเงินกองทุนฯ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,590-10,750 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,เจ้าหน้าที่สถิติ,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,590-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 – 8 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย