กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 เม.ย. 2562 รวม 10 อัตรา,

“กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 เม.ย. 2562 รวม 10 อัตรา,

กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก (อัตรา สิบเอก) จำนวน 10 อัตรา รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทบุคคลที่รับสมัครสอบ
  • พนักงานราชการ (ชาย/หญิง) สังกัด สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 5 อัตรา
  • ทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย) จำนวน 3 อัตรา
  • บุคคลพลเรือน (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถนนนครราชสีมา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 – 17 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร