มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 เม.ย. -30 ก.ย. 2562

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 เม.ย. -30 ก.ย. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครสอบ

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ รายละเอียดการสรรหา – การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ – การสรรหาอธิการบดี – การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน – การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ – การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ – การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ – การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ – การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=shownews&idnews=PR3763

ตำแหน่ง: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการคณบดีและผู้อำนวยการ
ระดับการศึกษา: ไม่ระบุ
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก :ตนเอง,อีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ก.ค. 2562

สอบวันที่: 30 ส.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 31 ต.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนที่ ประกาศ 1 | 11 | 12 | 11 | 12 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก