คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับ ปวส. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32752

270฿

รหัสสินค้า: KP-32752 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับ ปวส. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32752
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
*สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.(PEA Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E 16                
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1.                                
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2.                                
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                             
*การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี                                                             
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค