กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 เม.ย. 2562

“กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 เม.ย. 2562

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา และงานสูทกรรม กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตราจึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานสูทกรรม

อัตราเงินเดือน :10,430-13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า


พนักงานบริการ

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ

อัตราเงินเดือน :10,430-13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ตำแหน่ง: พนักงานสูทกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ชั้น 4) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 – 12 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.029101558

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงกลาโหม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงกลาโหม