สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 เม.ย. -30 เม.ย. 2562 รวม 43 อัตรา,

“สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 เม.ย. -30 เม.ย. 2562 รวม 43 อัตรา,

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน และ ลูกจ้าง

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ลูกจ้าง
นักบริหารงานจัดหา

สังกัด : สำนักผู้ว่าการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

สังกัด : สำนักการเงินการคลัง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารการเงิน

สังกัด : สำนักการเงินการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีการศึกษา

สังกัด : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการกิจการนักศึกษา

สังกัด : แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงาน
หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

สังกัด : สำนักงานทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25,540 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 41,210 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท


ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 41,210 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท


นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาเว็บไซต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูวิชาภาคพื้น

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22,580 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาหลักสูตร

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตร,ปริญญาตรี,ปริญญาโท


ครูวิชาภาคพื้น

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูการบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ตำแหน่ง: นักบริหารงานจัดหา,นักบัญชี,นักบริหารการเงิน,นักเทคโนโลยีการศึกษา,นักวิชาการกิจการนักศึกษา,หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล,ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ,ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง,นักบัญชี,นักพัฒนาเว็บไซต์,นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,ครูวิชาภาคพื้น,นักพัฒนาหลักสูตร,ครูวิชาภาคพื้น,ครูการบิน,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันการบินพลเรือน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สถาบันการบินพลเรือน