กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 มี.ค. 2562

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 มี.ค. 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธาน

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามประกาศสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา โดยได้รับสมัครระหว่างวันที่ 1-14 มีนาคม 2562 นั้น

ทั้งนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี เห็นสมควรขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกออกไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ปฏิบัติงานด้านอบรมและฝึกวิชาชีพ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท.

ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์,ผู้ปฏิบัติงานด้านอบรมและฝึกวิชาชีพ,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เลขที่ 2/4 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 – 28 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์