กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ 25 มี.ค. -29 มี.ค. 2562 รวม 31 อัตรา,

“กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ 25 มี.ค. -29 มี.ค. 2562 รวม 31 อัตรา,

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักตรจสอบภาษี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ตำแหน่งพนักงานแสตมป์ ตำแหน่งกะลาสี

ด้วยกรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักตรจสอบภาษี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ตำแหน่งพนักงานแสตมป์ ตำแหน่งกะลาสี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็ฯลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักตรจสอบภาษี

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช. ปวท. ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช. ปวท. ปวส.


เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช. ปวท. ปวส.


นายช่างโยธา

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช. ปวท. ปวส.


พนักงานขับรถยนต์

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย


นายท้ายเรือกลชายทะเล

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานแสตมป์

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,690-9,400 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย-ปวช.-ปวส.


กะลาสี

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,690-9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักตรจสอบภาษี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานสรรพสามิต,นายช่างโยธา,พนักงานขับรถยนต์,นายท้ายเรือกลชายทะเล,พนักงานแสตมป์,กะลาสี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสรรพสามิต)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพสามิต :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพสามิต