กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2562

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2562

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านตรวจการขนส่งมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ผู้ช่วยตรวจการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านตรวจการขนส่งมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ผู้ช่วยตรวจการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยกองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านตรวจการขนส่งมุ่งสู่ผลสัมฤทธิการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ผู้ช่วยตรวจการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ประเภท : จ้างเหมาบริการรายบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 10,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทางบก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง (อาคาร 3 ชั้น 4) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022718529

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 มี.ค. 2562

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางบก