สทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 มี.ค. 2562 รวม 14 อัตรา,

“สทศ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 มี.ค. 2562 รวม 14 อัตรา,

สทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันฯ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 8 ตำแหน่ง รวมจำนวน 14 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นิติกร

ประเภท : นักวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,700-41,100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : นักวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,500-51,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : นักวิชาการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,500-51,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการวัดและประเมินผล

ประเภท : นักวิชาการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,500-51,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักวิชาการวิจัยและพัฒนา

ประเภท : นักวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,500-51,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประเภท : ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,700-41,100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานรับโทรศัพท์

ประเภท : ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,700 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส.

ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการวัดและประเมินผล,นักวิชาการวิจัยและพัฒนา,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,พนักงานรับโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,700-51,800
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สทศ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 – 25 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 เม.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สทศ