กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2562 รวม 11 อัตรา,

“กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2562 รวม 11 อัตรา,

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 และ ที่ ศธ 0206.5/44 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 และมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการคัดเลือก
ลำดับที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
1

ชุมพร

2ตราด
3บึงกาฬ
4เพชรบุรี
5ภูเก็ต
6มุกดาหาร
7ยโสธร
8ราชบุรี
9เลย
10สมุทรปราการ
11สิงห์บุรี

ตำแหน่ง: ศึกษาธิการจังหวัด
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร,ตราด,บึงกาฬ,เพชรบุรี,ภูเก็ต,มุกดาหาร,ยโสธร,ราชบุรี,เลย,สมุทรปราการ,สิงห์บุรี (กระทรวงศึกษาธิการ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นสมัครด้วยนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยสามารถขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 – 22 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงศึกษาธิการ