มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ 25 มี.ค. -19 เม.ย. 2562

“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ 25 มี.ค. -19 เม.ย. 2562

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

คำเตือน!! การรับสมัครตามประกาศนี้ มิใช่การสอบ ภาค ก. ก.พ. สอบผ่านใช้เฉพาะกับการสมัครสอบกับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เท่านั้น กรณีที่ท่านประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ที่ใช้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 กรุณาคลิกที่นี่
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
สอบ ภาค ก. สังกัด ม.กาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ งานบริหารงานบุคคล และที่เว็บไซต์ http://www.ksu.ac.th (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะออกหนังสือรับรองผลการผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และหนังสือรับรองผลการผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

สามารถใช้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ตลอดไปเว้นแต่มหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: สอบภาคก.สังกัดม.กาฬสินธุ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 – 19 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์