คู่มือเตรียมสอบเสมียน (สายพาณิชยกรรม) กองทัพอากาศ ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเสมียน (สายพาณิชยกรรม) กองทัพอากาศ ปี 2562 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                                         
*เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                                
*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                                                                                     
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1                                                                                   
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                   
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                   
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                   
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการขายเบื้องต้น                                                                                     
*แนวข้อสอบ การขายเบื้องต้น                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี                                                                     
*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายพาณิชย์