กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มี.ค. 2562

“กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มี.ค. 2562

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยกรมคุมประพฤติประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมคุมประพฤติ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 อาคารเลขที่ 7 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 – 20 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023992254

ต่อ 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 15 มี.ค. 2562

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมคุมประพฤติ