สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 มี.ค. 2562

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 มี.ค. 2562

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)

อนุสนธิประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 นั้น

เนื่อจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย จึงขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2562 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อ “สมัครงาน”

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” หรือ https://mua.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา